Catch Soul Brothers live at the Market Theatre in celebration of African dynamism

Hot on the heels of the first successful Jazzy July music series, the Market Theatre is offering music lovers another spectacular celebration of culture and heritage with the Soul Brothers live in concert. Johannesburg audiences will experience a magical music experience with the legendary Mbhaqanga award winning ensemble, during a...

Continue reading

Umlando wakwa Ngcobo

UVumezitha wazala amadodana amaningi, kodwa agqama kakhulu kwaba nguNgcobo kanye noMkheshana. Izibongo ezithinte oNgcobo zivela kulaba bantu ababili, abangamadodana kaVumezitha. Abantu bakwaNgcobo bangaMalala Nguni bavela eNyakatho nezwe. Abantu bakwaNgcobo sibathola benendlunkulu, iqadi kanye nekhohlwa kuqhubeke njalo. Kuthiwa umuntu wokuqala owaba yinzalabantu, simthola akhe umuzi wakhe eduze komfula uThukela, ezansi nalo....

Continue reading