Asilungiseni udaba lwenhlawulo kuqala

Sekukaningi ngizwa, futhi ngibona loludaba ludingidwa ezindaweni ezahluka hlukene, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana imbala. Uzokhumbula ngonyaka ka 2016 kwabakhona isigameko lapho khona umculi wakuleli we Hip Hop u-AKA evutha engabaselwe ku Twitter ngodaba lokuhlawula ingane yakhe uKairo Forbes. Loludaba lwenhlawulo luthanda ukudida abaningi ngenxa yokuthi lusingathwa ngezindlela ezingafani ezindaweni nasemindenini eyahlukene,...

Continue reading

Mandela, his legacy and the black millennial

The 18th of July marks what many South Africans consider a day to celebrate former state president, Dr Nelson Rolihlahla Mandela and his long-lasting legacy. Mandela Day, as it is known, is a day where South Africans are meant to (according to the Mandela Day website) “celebrate Madiba’s legacy in...

Continue reading