The sun has set

The Sun has set and now dusk settles Setting sombre scenes of solitude as they remotely move The Sun has set, taking with it – warmth and light Leaving loud lamentations that bring forth heavy floods Permeating the ground Withering the only thing they have left – THEIR ROOTS! The...

Continue reading

The yearning

On a cliff she stood, wrapped in fear Its whispers of tender intimacies she yearned to hear Because even in her solitude Where her ray of hope had faded into the west When a cloud of darkness chased her sunshine away She was never alone Beside her, was grief Her...

Continue reading

Umlando wakwa Ngcobo

UVumezitha wazala amadodana amaningi, kodwa agqama kakhulu kwaba nguNgcobo kanye noMkheshana. Izibongo ezithinte oNgcobo zivela kulaba bantu ababili, abangamadodana kaVumezitha. Abantu bakwaNgcobo bangaMalala Nguni bavela eNyakatho nezwe. Abantu bakwaNgcobo sibathola benendlunkulu, iqadi kanye nekhohlwa kuqhubeke njalo. Kuthiwa umuntu wokuqala owaba yinzalabantu, simthola akhe umuzi wakhe eduze komfula uThukela, ezansi nalo....

Continue reading