Online fashion store aiming for greater heights

Serving to give a new experience into the fashion world, by providing its customers with sophisticated imports of high quality products, is exactly what the nationwide brand Sebenza Cotton aims to do. Here at the Ngcobo Empire we had an opportunity to interview the founders, Bongeka Makhathini (24) who has...

Continue reading

Asilungiseni udaba lwenhlawulo kuqala

Sekukaningi ngizwa, futhi ngibona loludaba ludingidwa ezindaweni ezahluka hlukene, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana imbala. Uzokhumbula ngonyaka ka 2016 kwabakhona isigameko lapho khona umculi wakuleli we Hip Hop u-AKA evutha engabaselwe ku Twitter ngodaba lokuhlawula ingane yakhe uKairo Forbes. Loludaba lwenhlawulo luthanda ukudida abaningi ngenxa yokuthi lusingathwa ngezindlela ezingafani ezindaweni nasemindenini eyahlukene,...

Continue reading

Mandela, his legacy and the black millennial

The 18th of July marks what many South Africans consider a day to celebrate former state president, Dr Nelson Rolihlahla Mandela and his long-lasting legacy. Mandela Day, as it is known, is a day where South Africans are meant to (according to the Mandela Day website) “celebrate Madiba’s legacy in...

Continue reading

Bokang Maragelo and the things his fire left behind

“I believe writing is one of those things that find you and never lets go until you have fulfilled its purpose,” says self-published author, Bokang Maragelo. Maragelo, who last year published his first poetry collection book titled Things The Fire Left Behind, did not always plan to become a writer....

Continue reading